Raporty bieżące

Data publikacji: 23.05.2017

4/2017 Przyjęcie i Zatwierdzenie Polityki Inwestycyjnej, Strategii Inwestycyjnej oraz Zasad wykonywania Polityki Inwestycyjnej Spółki Venture Inc SA

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Venture Inc SA informuje, że dnia 5 czerwca 2017 roku na podstawie art. 70b ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1986, z późn.zm.) uchwałą nr 1/06/2017 „w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej, Zasady Polityki Inwestycyjnej oraz Zasad wykonywania Polityki Inwestycyjnej przez Spółkę”, przyjął do stosowania w Spółce niżej wskazane regulacje:

1) Strategia Inwestycyjna Spółki;

2) Zasady Polityki Inwestycyjnej Spółki ;

3) Zasady wykonywania Polityki Inwestycyjnej Spółki

Powyższe, przyjęte przez Zarząd regulacje zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 1/06/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku „w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej, Zasady Polityki Inwestycyjnej oraz Zasad wykonywania Polityki Inwestycyjnej przez Spółkę”

Wskazane regulacje stanowią załącznik do niniejszego komunikatu oraz zostaną udostępnione na stronie internetowej Emitenta w dziale „Relacje Inwestorskie”.

ESPI

Dołącz do naszej paczki!