Raporty bieżące

Data publikacji: 30.06.2015

4/2015 (ESPI) – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Venture Incubator S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Venture Incubator S.A. („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej wykaz osób, które na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2015 roku posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym zgromadzeniu:

1. Jakub Sitarz – 1 089 000 głosów, co stanowiło 24,96% liczby głosów na Zgromadzeniu i 13,89% głosów ogółem w Spółce

2. Maciej Jarzębowski – 3 273 309 głosów, co stanowiło 75,04% liczby głosów na Zgromadzeniu i 41,75% głosów ogółem w Spółce

Dołącz do naszej paczki!