Raporty bieżące

Data publikacji: 19.05.2015

4/2015 (EBI) – Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. informuje o rozwiązaniu umowy ze skutkiem na dzień 19 maja 2015 roku ze spółką Best Capital sp. z o.o., której przedmiotem było pełnienie przez Best Capital sp. z o.o. funkcji Autoryzowanego Doradcy obejmującej działania, o których mowa w §18 ust.2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Dołącz do naszej paczki!