Raporty bieżące

Data publikacji: 01.01.2016

38/2016 – Uzupełnienie raportów o zmianach w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Venture Incubator S.A.

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu przekazuje:

Życiorysy członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 10.11.2016 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Mariusz Ciepły, Anna Sitarz, Urszula Jarzębowska, Marcin Mańdziak, Tomasz Chodorowski. Życiorysy są uzupełnieniem raportu bieżącego EBI nr 35/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku.

Życiorysy członków Zarządu powołanych dnia 10.11.2016 roku na Posiedzeniu Rady Nadzorczej: Maciej Jarzębowski, Jakub Sitarz, Rafał Sobczak. Życiorysy są uzupełnieniem raportu bieżącego EBI nr 36/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku.

EBI

Zobacz: życiorys M. Ciepły

https://www.bankier.pl/static/att/ebi/2016-12/0000087746_201612210000100461.pdf

Dołącz do naszej paczki!