Raporty bieżące

Data publikacji: 17.06.2016

36/2016 – Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania nowych Członków Zarządu Venture Inc S.A.

Zarząd spółki Venture Inc S.A. informuje, że w dniu 10.11.2016 roku na podstawie § 13 ust. 14. pkt 5) Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie odwołania ze składu Zarządu:

1. Maciej Jarzębowski – Prezes Zarządu

2. Jakub Sitarz – Wiceprezes Zarządu

3. Rafał Sobczak – Członek Zarządu

Na stanowiska Członków Zarządu powołano następujące osoby:

1. Maciej Jarzębowski – Prezes Zarządu

2. Jakub Sitarz – Wiceprezes Zarządu

3. Rafał Sobczak – Członek Zarządu

Sylwetki nowo powołanych Członków Zarządu Spółka opublikuje raportem bieżącym niezwłocznie po otrzymaniu stosownego oświadczenia w trybie i na zasadach zgodnych z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI

Dołącz do naszej paczki!