Raporty bieżące

Data publikacji: 07.12.2022

34/2022 (ESPI) – Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna („Emitent”) informuje, że 6 grudnia 2022 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydała komunikat, zgodnie z którym w związku ze zmianą nazwy Emitenta, począwszy od dnia 8 grudnia 2022 roku akcje Emitenta będą notowane pod nazwą skróconą „UNFOLD” oraz oznaczeniem „UNF”.

Inne uregulowania

Dołącz do naszej paczki!