Raporty bieżące

Data publikacji: 17.06.2016

33/2016 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Venture Inc S.A. w dniu 10.11.2016 r.

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 10.11.2016 roku. Treść przedmiotowych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 7 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

EBI

Zobacz: treść uchwał

Dołącz do naszej paczki!