Raporty bieżące

Data publikacji: 18.06.2016

32/2016 – Rejestracja zmian Statutu Emitenta

Zarząd Venture Inc S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż 19.10.2016 podjął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian wnioskowanych przez Emitenta w związku z uchwałami podjętymi podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 roku.

W związku z zatwierdzeniem przez Sąd zmian w Statucie Spółki, Zarząd Emitenta przedstawia w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający poniższe zmiany:

§ 1
[Firma spółki]
Dotychczasowe brzmienie:

1. Firma Spółki brzmi: Venture Incubator Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu Venture Incubator S.A.

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Nowe brzmienie:

1. Firma Spółki brzmi: Venture Inc Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu Venture Inc S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

–EBI

Zobacz: statut Venture Inc

Dołącz do naszej paczki!