Raporty bieżące

Data publikacji: 17.06.2016

31/2016 – Umowa o ograniczaniu rozporządzania akcjami (Lock Up)

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że dnia 20.12.2016 roku wpłynęła do Spółki podpisana „Umowa o ograniczeniu rozporządzania akcjami wszystkich serii Venture Inc S.A.” (Lock Up Agreement) pomiędzy znaczącymi akcjonariuszami Spółki: Maciejem Jarzębowskim, Jakubem Sitarzem, Mariuszem Ciepłym a Spółką oraz Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Umowa jest efektem innej umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, o której Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 26/2016. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia tj. 20.12.2016 do 12 miesięcy od dnia przydziału akcji serii G

ESPI

Dołącz do naszej paczki!