Raporty bieżące

Data publikacji: 27.02.2020

3/2020 (ESPI) – Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu: Zarząd Venture Inc S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 lutego 2020 r. otrzymał zawiadomienie od pana Macieja Jarzębowskiego, działającego jako pełnomocnik pana Mariusza Ciepłego i pana Jakuba Sitarza, wchodzących w skład Porozumienia Akcjonariuszy Venture Inc S.A. („Porozumienie”).

Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Zobacz: powiadomienie

Dołącz do naszej paczki!