Raporty bieżące

Data publikacji: 03.04.2019

3/2019 (ESPI) – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok

Treść raportu: Zarząd Venture Inc S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego jednostkowego Spółki za 2018 rok przekazany raportem bieżącym nr 1/2019.

Raport ten zostanie przekazany w dniu 24 kwietnia 2019 roku zamiast w uprzednio wskazanym terminie 22 kwietnia 2019 roku.

Data publikacji pozostałych raportów okresowych pozostaje bez zmian.

Poniżej skorygowana treść raportu:

Działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie),

Zarząd Venture Inc S.A (Spółka) informuje o terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2019 roku:

1. Jednostkowy Raport Roczny za rok obrotowy – w dniu 24 kwietnia 2019 r.

2.Jednostkowe Raporty Kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– raport za I kwartał 2019 r. – w dniu 30 maja 2019 r.

– raport za III kwartał 2019 r. – w dniu 29 listopada 2019 r.

3.Jednostkowy Raport półroczny za I półrocze 2019 r. – w dniu 30 września 2019 r.

Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował odpowiednio raportów okresowych za II kwartał 2018 roku oraz raportów okresowych za IV kwartał 2019 roku.

 

Dołącz do naszej paczki!