Raporty bieżące

Data publikacji: 17.06.2016

29/2016 – Warunkowa rejestracja akcji serii E i F w KDPW

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Venture Inc S.A. („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 15 listopada 2016 roku otrzymał od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwałę NR 753/16 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych:

– 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, oraz

-6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda

i oznaczenia ich kodem PLVNTIN00011 pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym samym alternatywnym systemie obrotu, w którym notowane są inne akcje Spółki oznaczone tym samym kodem.

Zarejestrowanie wskazanych akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowań, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji, jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie.

ESPI

Dołącz do naszej paczki!