Raporty bieżące

Data publikacji: 17.12.2020

28/2020 (ESPI) – Przystąpienie do umowy inwestycyjnej

Zarząd Venture INC SA („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 grudnia przystąpił do umowy inwestycyjnej („Umowa”), na mocy której Emitent dokona inwestycji w Questpass sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”). Zgodnie z Umową Emitent w ramach podwyższenia kapitału zakładowego obejmie 100 udziałów Spółki za kwotę 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy). Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 7,5% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.

Questpass jest bramką treści bazującą na idei questvertisingu, rozwijającą podejście stworzone w ramach systemu Adquesto. To usługa, która zmienia układ sił na rynku reklamowym i wydawniczym. Zamiast wyświetlania niezliczonej ilości reklam na stronie Questpass wyświetla tylko jedną reklamę, ale za to prosząc o jej przeczytanie i zrozumienie przekazu. Odbiorca, aby otrzymać darmowy dostęp do treści, musi odpowiedzieć na pytanie dotyczące reklamy.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!