Raporty bieżące

Data publikacji: 17.06.2016

28/2016 – Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Venture Inc S.A. w dniu 10 listopada 2016 roku

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Venture Inc S.A. („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 listopada 2016 roku posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu:

1. Jakub Sitarz – 2 289 000 głosów, co stanowiło 35,33% liczby głosów na Zgromadzeniu i 15,42% głosów ogółem w Spółce.

2. Maciej Jarzębowski – 4 189 760 głosów, co stanowiło 64,67% liczby głosów na Zgromadzeniu i 28,23% głosów ogółem w Spółce.

ESPI

Dołącz do naszej paczki!