Raporty bieżące

Data publikacji: 04.12.2020

27/2020 (ESPI) – Podpisanie umowy inwestycyjnej

Zarząd Venture INC SA („Emitent”) informuje, iż w dniu 4 grudnia podpisał umowę inwestycyjną („Umowa”) ze studiem Pixel Perfect Dude („Studio”), prowadzącym działalność w zakresie produkcji i rozwoju gier mobilnych. Pixel Perfect Dude jest właścicielem marek: „Drive” oraz „SkiJump”, które łącznie posiadają prawie 14 mln pobrań w App Store oraz Google Play.

Na mocy podpisanej Umowy Emitent w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w nowoutworzonej spółce akcyjnej („Spółka”) obejmie 176.471 akcji Spółki za kwotę 750.001,75 zł. Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 15% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Profil działalności Spółki będzie koncentrować się na tworzeniu gier komputerowych oraz mobilnych.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!