Raporty bieżące

Data publikacji: 04.10.2022

26/2022 (ESPI) – Podpisanie Umowy Inwestycyjnej ze spółką portfelową Intelliseq S.A.

Zarząd Unfold.vc ASI SA (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym wraz z innymi inwestorami („Inwestorzy”) podpisał umowę inwestycyjną („Umowa”) ze spółką portfelową Intelliseq S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka).
Umowa zakłada inwestycję w Spółkę w kwocie łącznej 7 511 428,56 PLN („Kwota”) w zamian za objęcie 1 154 378 akcji nowych emisji. Emitent obejmie 30.457 akcji nowej emisji serii C Spółki, pozostałą część akcji obejmą Inwestorzy.
Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 1 362 417 akcji Spółki, tj. 37,28% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!