Raporty bieżące

Data publikacji: 18.06.2016

26/2016 – Podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Venture Incubator S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17 października 2016 roku wpłynęła do spółki podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie realizacji projektu:

„Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania czynnikiem wzrostu Venture Incubator S.A.”
w ramach Działania 3.1. : Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka – Poddziałanie 3.1.5: Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, realizowanego przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wysokość dofinansowania projektu wynosi 497.000,00 złotych. Całkowita wartość projektu wynosi 1.222.620,00 złotych.

ESPI

Dołącz do naszej paczki!