Raporty bieżące

Data publikacji: 15.09.2022

25/2022 (ESPI) – Informacja o transakcji objęcia akcji Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd Unfold.vc ASI S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o transakcji objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta, w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu

Art. 19 ust. 3 MAR

Dołącz do naszej paczki!