Raporty bieżące

Data publikacji: 07.09.2022

23/2022 (EPSI) – Podwyższenie kapitału zakładowego w AgronetPRO

Zarząd Unfold.vc ASI SA (dawniej: Venture INC ASI SA) „Emitent” informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki AgronetPRO z siedzibą w Dęblinie (dalej: Spółka), na którym uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego. Zgodnie z uchwałą kapitał podwyższa się z kwoty 21 700,00 PLN do kwoty 23 100,00 PLN, tj. o kwotę 1 400,00 PLN, poprzez utworzenie 28 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy. Emitent obejmie 28 udziałów za wkład pieniężny w wysokości 548 600,00 PLN.

Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 12,77% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.

Dołącz do naszej paczki!