Raporty bieżące

Data publikacji: 20.10.2021

23/2021 (ESPI) – Podwyższenie kapitału zakładowego oraz nabycie udziałów w Grenade Hub sp. z o.o.

Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 października 2021, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Grenade Hub sp. z o.o. (Spółka), na którym uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 57.900,00 zł do kwoty 68.150,00 zł tj. o kwotę 10.250,00 zł, poprzez ustanowienia 205 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Nowoutworzone udziały zostaną pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 2.820.00,50 zł przez nowego inwestora.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż tego samego dnia Emitent podpisał umowę nabycia 11 udziałów Spółki za kwotę 108.948,29 zł. Po dokonaniu nabycia Emitent posiada 139 udziałów Spółki, stanowiących 12% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitent będzie posiadać 139 udziałów Spółki, stanowiących 10,2% w kapitale zakładowym Spółki, co uprawniać będzie do 10,2% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!