Raporty bieżące

Data publikacji: 19.10.2020

23/2020 (ESPI) – Udzielenie pożyczki spółce portfelowej

Zarząd Venture Inc S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu umowy pożyczki konwertowanej na udziały ze spółką portfelową Sundose sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Spółka) na kwotę 2 277 250 zł. Emitent udzielił pożyczki, która po wystąpieniu określonych zdarzeń tj. pozyskania kolejnej rundy inwestycyjnej, zostanie skonwertowana na udziały Spółki w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z postanowieniami umowy konwersja pożyczki na udziały w Spółce powinna się dokonać w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

art. 17 ust. 1 MAR Informacje poufne

Dołącz do naszej paczki!