Raporty bieżące

Data publikacji: 09.10.2020

22/2020 (ESPI) – Zmiana adresu Emitenta

Zarząd Venture INC S.A. (Emitent) informuje, iż dnia 9 października 2020 r. podjął uchwałę, na podstawie której zmianie ulega adres Emitenta na: ul. Zwycięska 45 bud. 3 lok. 3.4, 53-033 Wrocław. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Dołącz do naszej paczki!