Raporty bieżące

Data publikacji: 11.02.2021

2/2021 (ESPI) – Podpisanie umowy inwestycyjnej z Sundose sp. z o.o.

Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, iż w dniu 10 lutego 2021 podpisano umowę inwestycyjną ze spółką portfelową Sundose sp. z o.o. (Spółka), na mocy której, na zaplanowanym na dzień 11 lutego 2021 roku Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki, Emitent obejmie 308 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Emitent informuje, iż w wyniku spełnienia się warunku umowy pożyczki (o której Emitent informował raportem nr 23/2020) tj. pozyskania kolejnej rundy inwestycyjnej przez Spółkę, pożyczka udzielona Spółce zostanie skonwertowana na udziały w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Emitent jednocześnie informuje, iż w wyniku podpisania umowy nabycia udziałów, w dniu 21 stycznia 2021 roku, nabył 67 udziałów Spółki.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz uwzględniając w/w umowę nabycia udziałów Emitent będzie posiadać 735 udziałów Spółki, stanowiących 9,29% w kapitale Spółki, co uprawniać będzie do 9,29% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!