Raporty bieżące

Data publikacji: 26.02.2020

2/2020 (ESPI) – Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez Prezesa Zarządu Spółki – art 19 MAR

Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR

Treść raportu: Zarząd Venture Inc S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 26 lutego 2020 r. otrzymał powiadomienie o transakcji na akacjach Emitenta sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Zobacz: Powiadomienie J. Sitarz

Dołącz do naszej paczki!