Raporty bieżące

Data publikacji: 22.05.2017

2/2017 Zakończenie subskrypcji akcji nowej emisji spółki Brand 24 S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017, Zarząd Venture Inc SA, z siedzibą we Wrocławiu(„Emitent”), informuje że powziął w dniu dzisiejszym tj. 17.11.2017 informację, o zawarciu przez Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Brand24”) umów objęcia akcji nowej emisji Brand24 na łączną liczbę 110.000 akcji serii I o łącznej wartości 3.493.600 złotych, co implikuję wycenę spółki na poziomie 60 mln PLN. Zawarcie umów objęcia akcji nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej prowadzonej przez Brand24, poprzedzającej planowany debiut na rynku NewConnect.

Przy założeniu rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii I Emitent będzie posiadał 9,6% w kapitale zakładowym spółki Brand 24 SA.

Zgodnie z wiedzą Emitenta, Brand24 zobowiązał się wobec inwestorów do złożenia wniosku do KRS o rejestrację podwyższenia kapitału w terminie 14 dni od zawarcia wszystkich umów objęcia akcji serii I. Jednocześnie zostały podjęte czynności zmierzające do wprowadzenia wszystkich akcji Brand24 do alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

ESPI

Dołącz do naszej paczki!