Raporty bieżące

Data publikacji: 27.07.2020

19/2020 (ESPI) – Powołanie Członków Rady Nadzorczej Venture Inc SA

Zarząd spółki Venture Inc S.A. niniejszym informuje, iż zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27.07.2020 roku, opublikowanymi raportem nr 17/2020 z tego samego dnia, nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. Ze składu Rady Nadzorczej odwołano Panią Joannę Alwin oraz Pana Macieja Jarzębowskiego. Do składu Rady Nadzorczej powołane zostały następujące osoby:

1. Mariusz Ciepły
2. Anna Sitarz
3. Urszula Jarzębowska
4. Marcin Mańdziak
5. Maciej Jarzębowski
6. Joanna Alwin

Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu życiorysy Członków Rady Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4-5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Zobacz: życiorysy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Dołącz do naszej paczki!