Raporty bieżące

Data publikacji: 27.07.2020

18/2020 (ESPI) – Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Venture Inc w dniu 27 lipca 2020 roku

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Venture Inc SA („Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 27 lipca 2020 roku („Zgromadzenie”) posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu:

1. Jakub Sitarz – 9 260 941 głosów, co stanowiło 50,10% liczby głosów na Zgromadzeniu i 31,04% głosów ogółem w Spółce.
2. Maciej Jarzębowski – 8 454 667 głosów, co stanowiło 45,74% liczby głosów na Zgromadzeniu i 28,33% głosów ogółem w Spółce.

Dołącz do naszej paczki!