Raporty bieżące

Data publikacji: 01.07.2022

16/2022 (ESPI) – Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

Zarząd Venture INC ASI SA z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), działając zgodnie z § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych […] informuje, iż w dniu 30.06.2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Jakuba Sitarza na nową kadencję Prezesa Zarządu Emitenta. W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Pana Jakuba Sitarza.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Dołącz do naszej paczki!