Raporty bieżące

Data publikacji: 15.07.2020

16/2020 (ESPI) – Inwestycja w Spółkę Portfelową Infermedica i sprzedaż części posiadanego pakietu

Zarząd Venture Inc SA (Emitent, Venture Inc) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki portfelowej Infermedica Inc. z siedzibą w Delaware, USA (Spółka)  o podpisaniu dokumentacji inwestycyjnej, w wyniku której Spółka po spełnieniu określonych warunków otrzyma finansowanie w wysokości do 10.25 mln USD pochodzące od inwestorów obecnych oraz zewnętrznych.

Przed podpisaniem dokumentacji inwestycyjnej Emitent posiadał 14% akcji w Spółce, poprzez 1 433 300 akcji, natomiast po podwyższeniu kapitału w Spółce oraz przy założeniu, że wszystkie akcje zostaną objęte, akcje Emitenta stanowić będą 8.94% kapitału zakładowego.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym Venture Inc sprzedała 125 tys akcji Spółki za kwotę 249 tys USD zewnętrznemu inwestorowi.

Po dokonaniu transakcji, Emitent posiada 1 308 300 akcji, które po zakończeniu inwestycji i objęciu akcji stanowić będą 8,16% w kapitale zakładowym Spółki.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!