Raporty bieżące

Data publikacji: 22.05.2017

16/2017 Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Venture Inc S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 października 2017 r., Spółka złożyła wnioski o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki. Wnioskowana data pierwszego dnia notowania ww. akcji na rynku regulowanym (równoległym) GPW to 6 listopada 2017 r., a wnioskowana data zakończenia notowania akcji Spółki na rynku NewConnect w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW to 3 listopada 2017 r.

ESPI

Dołącz do naszej paczki!