Raporty bieżące

Data publikacji: 30.06.2022

15/2022 (ESPI) – Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Venture INC w dniu 30.06.2022 roku

Zarząd spółki Venture INC ASI SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30.06.2022 roku („Zgromadzenie”) posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu:

Jakub Sitarz – 9500000 głosów, co stanowiło 54,03% liczby głosów na Zgromadzeniu i 31,84% głosów ogółem w Spółce.

Mariusz Ciepły – 8073501 głosów, co stanowiło 45,92% liczby głosów na Zgromadzeniu i 27,06% głosów ogółem w Spółce.

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Dołącz do naszej paczki!