Walne zgromadzenie

Data publikacji: 23.04.2021

15/2021 (ESPI) Korekta raportu 13/3021 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture INC ASI S.A.

Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, iż w raporcie 13/2021 z dnia 20 kwietnia nie zostały przekazane wszystkie załączniki wymagane w związku z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z tym Emitent uzupełnia raport 13/2021 poprzez załączenie kompletu dokumentów, w tym brakujących: sprawozdania o wynagrodzeniach oraz raportu niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zobacz: Uchwały

Zobacz: Sprawozdanie

Zobacz: raport biegłego

Dołącz do naszej paczki!