Raporty bieżące

Data publikacji: 21.05.2017

15/2017 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Venture Inc S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 października 2017 r. otrzymał zawiadomienie od pana Macieja Jarzębowskiego, działającego w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik pana Mariusza Ciepłego i pana Jakuba Sitarza, wchodzących w skład Porozumienia Akcjonariuszy Venture Inc S.A. („Porozumienie”).

 

Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie

Dołącz do naszej paczki!