Walne zgromadzenie

Data publikacji: 20.04.2021

14/2021 (ESPI) – Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Venture INC ASI w dniu 20 kwietnia 2021 roku

Zarząd Spółki Venture INC ASI SA („Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 20.04.2021 roku („Zgromadzenie”) posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu: Jakub Sitarz – 9 400 000 głosów, co stanowiło 100% liczby głosów na Zgromadzeniu i 31,50% głosów ogółem w Spółce.

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Dołącz do naszej paczki!