Data publikacji: 15.06.2022

13/2022 (ESPI) – Uchwalenie dywidendy w spółce portfelowej Emitenta

Zarząd Venture INC ASI SA (dalej Emitent, Fundusz) informuje, iż w dniu 15 czerwca 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) spółki portfelowej TimeCamp SA (Spółka), na którym została uchwalona łączna kwota dywidendy wynosząca: 1.739.100,00 zł. Z uchwalonej wysokości dywidendy Emitent otrzyma sumę 652 627,50 zł. Udział Emitenta w kapitale zakładowym Spółki wynosi 37,53%, co uprawnia do 37,53% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Dołącz do naszej paczki!