Raporty bieżące

Data publikacji: 17.09.2015

13/2015 (EBI) – Nabycie akcji spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

Zarząd Venture Incubator S.A. informuje, że w dniu 16 września 2015 roku podpisał umowę nabycia akcji spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Na mocy umowy, Venture Incubator S.A. nabyła 922 875 (słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji w spółce Agencja Rozwoju Innowacji S.A. o wartości nominalnej 0,10 (słownie: 10/100) zł każda, za cenę 240 000,00 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy 00/100) zł.

W związku z przeprowadzaną transakcją Venture Incubator S.A. posiada łącznie 922 875 (słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A., stanowiących 17,85 % w kapitale spółki, co uprawnia do 1.845.750 głosów i stanowi 20,59% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Agencja Rozwoju Innowacji S.A. powstała jako firma doradczo – finansowa dla przedsiębiorstw i organizacji samorządowych, swoje działania koncentrując przede wszystkim na wspieraniu przedsięwzięć e-biznesowych o dużym potencjale rozwojowym, oferując przy tym usługi w zakresie szeroko pojętego doradztwa gospodarczego, pozyskiwania dotacji z UE i organizacji szkoleń. Obecnie, odpowiadając na wyzwania rynku, spółka rozwija swoją działalność w kierunku wspierania i finansowania innowacyjnych projektów oraz rozbudowy platformy współpracy między środowiskiem nauki i biznesu w zakresie transferu wiedzy i technologii.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Dołącz do naszej paczki!