Raporty bieżące

Data publikacji: 17.06.2020

12/2020 (ESPI) – Objęcie udziałów w spółki Exit Plan sp. z o.o.

Zarząd Venture Inc SA (Emitent) informuje, iż w dnia 17 czerwca 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Exit Plan sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka), na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 5.800 zł do kwoty 7.800 zł poprzez utworzenie 16 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Emitent w wyniku podwyższenia kapitału objął w Spółce 16 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 800 zł za wkład pieniężny w kwocie 1.379.310,40 zł.

Po rejestracji podwyższenia kapitału Emitent posiadać będzie łącznie 16 udziałów Spółki stanowiących 10,26% w kapitale Spółki, co będzie uprawniać do 10,26 % w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Exit Plan sp. z o.o.  to studio tworzące gry komputerowe. Założycielami Spółki są dwaj deweloperzy, posiadający wieloletnie doświadczenie zdobywane m.in: przy tworzeniu gier takich jak The Witcher 3: Wild Hunt w CD projekt RED, czy Dying Light 2 w Techland. Obecnie Spółka pracuje nad swoim pierwszym projektem. 

Dołącz do naszej paczki!