Raporty bieżące

Data publikacji: 12.07.2019

12/2019 (ESPI) – Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd Venture Inc S.A. „Emitent” informuje, iż w dniu 12 lipca 2019 r. wpłynęło do siedziby Spółki pismo informujące o złożeniu przez Rafała Sobczaka rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 17 lipca 2019 roku. Po zakończeniu pełnienia funkcji Członka Zarządu Pan Rafał Sobczak dołączy do zespołu spółki portfelowej Emitenta – Intelliseq sp. z o.o.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Dołącz do naszej paczki!