Raporty bieżące

Data publikacji: 24.07.2015

11/2015 (EBI) – Uzupełnienie raportu o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Venture Incubator S.A.

Zarząd spółki Venture Incubator S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że do siedziby Spółki wpłynęły życiorysy zawodowe pozostałych członków Rady Nadzorczej – Pani Urszuli Jarzębowskiej, Pani Anny Sitarz oraz Pana Dariusza Ciborskiego, wybranych do składu Rady Nadzorczej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2015 roku, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2015 w dniu 29.06.2015. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu życiorysy zawodowe wskazanych Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Życiorys D. Ciborski

Życiorys U. Jarzębowski

Życiorys A. Sitarz

Dołącz do naszej paczki!