Raporty bieżące

Data publikacji: 28.06.2024

10/2024 (ESPI) – Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Unfold.vc ASI S.A. (Emitent) niniejszym informuje, iż zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28.06.2024 roku, opublikowanymi raportem nr 8/2024 z tego samego dnia, do składu Rady Nadzorczej powołane zostały następujące osoby:

Anna Sitarz
Urszula Jarzębowska
Joanna Alwin
Marcin Mańdziak
Maciej Jarzębowski
Mariusz Ciepły

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, iż zgodnie z §13 3(1) Statutu Spółki akcjonariusz Spółki Jakub Sitarz w dniu 28.06.2024 r. powołał na członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Roberta Nowaka.

Życiorysy Członków Rady Nadzroczej:


Marcin Mańdziak
Wykształcenie wyższe magisterskie na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Od 1999 r. związany z rynkiem wierzytelności. Początkowo współpracował z Kaczmarski Inkaso (obecnie Krajowy Rejestr Długów). Następnie związany z M.W. Trade. Był założycielem i długoletnim wiceprezesem Biura Usług Finansowych M.W. Trade Sp. z o.o. przekształconego w M.W. Trade SA. Uczestniczył we wprowadzeniu spółki na giełdę. W 2007 roku M.W. Trade zadebiutowało na rynku NewConnect, a w 2008 roku spółka jako pierwsza w historii przeniosła akcje z rynku alternatywnego na rynek regulowany GPW. W 2010 roku z sukcesem sprzedał posiadane akcje spółki M.W. Trade SA, które nabył Geting Holding SA. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Bio Med Investors SA. Główny akcjonariusz EFM S.A.

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

Europejski Fundusz Medyczny S.A. – Członek Rady Nadzorczej, Akcjonariusz
Europejski Fundusz Medyczny S.A. – Prezes Zarządu
Ataraxia sp. z o.o. – Wspólnik, Członek Zarządu (obecnie)
Text S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Inwestycja Domasław sp. z o.o. – Członek Zarządu, Wspólnik
Unfold.vc ASI S.A. – Członek Rady Nadzorczej


Maciej Jarzębowski
wykształcenie średnie (technik zbiorowego żywienia). Ukończył Technikum Gastronomiczne we Wrocławiu.

Studiował Zarządzanie i Organizację przedsiębiorstw na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest założycielem Unfold.vc ASI S.A. (dawniej Venture Incubator), w której pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Załozyciel takich spółek jak Bankier.pl S.A., Internet Works sp. z o.o. oraz Text S.A. (dawniej LiveChat Software sp. z o.o.), w których pełnił funkcję Prezesa Zarządu lub członka Rad Nadzorczych. W dotychczasowej historii pozyskiwał środki od funduszy Venture Capital dla rozwijania szeregu projektów, zbudował od podstaw spółki, które osiągnęły status podmiotu notowanego na GPW – Bankier S.A., Livechat Software S.A.. Przed wprowadzeniem Livechat Software S.A. na rynek główny pozyskał inwestora strategicznego dla LIVECHAT Software sp. z o.o. w postaci firmy GG Networks S.A. oraz uczestniczył w procesie wprowadzania spółki Venture Incubator S.A. na rynek NewConnect. Posiada doświadczenie we współpracy z takimi funduszami jak MCI Management, Capital Partners SA, bmp AG czy Tar Heel Capital. Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Text S.A.

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

Unfold.vc ASI S.A – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Text S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (obecnie)
Mototeam – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Mobile Bross sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
WakePark Wrocław sp. z o.o. – Wspólnik
Unfold.vc ASI S.A. – Prezes Zarządu
Science. Fund sp. z o.o. Wspólnik
Stowarzyszenie NALU – Członek Zarządu
Best Capital sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
Second Chamber S.A. (dawniej Pixel Crow Games) – Członek Rady Nadzorczej


Joanna Alwin
Wykształcenie wyższe magisterskie, ukończyła studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Podatki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Od roku 2010 posiada indywidualną działalność gospodarczą, świadcząc usługi rachunkowo-księgowe. Obecnie dyrektor finansowa Text S.A. (LiveChat Software S.A.), Członek rady Nadzorczej Unfold.vc ASi S.A.


Anna Sitarz
Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej, kierunek Zarządzanie sprzedażą na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej, kierunek Informatyka i Zarządzanie

Była Prezes Zarządu Inkubatora Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. i członek Rady Nadzorczej AlgorTrade SA. Od 2009 roku zaangażowana w rozwój projektów z sektora IT, ze szczególnym doświadczeniem w obszarze sprzedaży.

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Inkubator Naukowo – Technologiczny sp. z o.o. – Prezes Zarządu
New Vision Optica sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, wspólnik (obecnie)
Fundacja Kolorowe Kredki – Prezes Zarządu (obecnie)
Unfold.vc ASI S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Second Chamber S.A. (dawniej Pixel Crow Games) – Członek Rady Nadzorczej
Agencja Rozwoju Innowacji S.A. – Członek Rady Nadzorczej


Mariusz Ciepły
wykształcenie wyższe (z tytułem magistra inżyniera informatyki), ukończył informatykę na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu.

Prezes, jeden z założycieli i głównych akcjonariuszy spółki Text S.A. (LiveChat Software S.A.). Funkcję Prezesa Zarządu pełni od 2010 r. Współpracował z funduszem Capital Partners S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektach internetowych. Mariusz Ciepły pełni obecnie funkcję członka rad nadzorczych spółek: Brand24 S.A., UNFOLD.VC ASI S.A., Mototeam S.A. oraz funkcję członka komisji rewizyjnej Stowarzyszenia „Nalu”.

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

Unfold.vc ASI S.A – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Text S.A. – Prezes Zarządu (obecnie)
Mototeam – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Brand24 S.A. – Członek Rady Nadzorczej
TimaCamp S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Science.Fund sp. z o.o. – Wspólnik
Second Chamber S.A. (dawniej Pixel Crow Games) – Członek Rady Nadzorczej


Urszula Jarzębowska
wykształcenie wyższe magisterskie, ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Controling w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz na kierunku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR/MSSF) na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, gdzie pracę magisterską obroniła w Katedrze Rachunkowości i Controlingu Przedsiębiorstw. W trakcie pracy zawodowej ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Controling w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz na kierunku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR/MSSF) na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 1999 roku związana z Internetem, współzałożycielka serwisu domena.pl, uczestniczyła w budowie Portalu Finansowego Bankier.pl SA od strony administracyjnej. W latach 2001-2006 księgowa Internet Works Sp. z o.o.. Od stycznia 2003 roku księgowa, następnie Dyrektor Finansowy, a obecnie Członek Zarządu Text S.A. (dawniej LIVECHAT Software S.A.).

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Text S.A. – Akcjonariusz, Członek Zarządu (obecnie)
Unfold.vc ASI S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)
Second Chamber S.A. (dawniej Pixel Crow Games) – Członek Rady Nadzorczej
Koło Szkoły sp. z o.o. – Wspólnik


Robert Nowak
Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. W 1999 ukończył
studia magisterskie na kierunku Informatyka na Politechnice Warszawskiej, praca
nagrodzona przez J.M. Rektora, w 2004 doktorat z wyróżnieniem, w 2015 uzyskał
stopień doktora habilitowanego.

Zatrudniony od 2004 w Politechnice Warszawskiej. Od 2017 r. kierownik Zakładu
Sztucznej Inteligencji Instytutu Informatyki PW, od 2019 profesor uczelni. W latach
1999-2005 projektant/programista w Filbico sp. z o.o., w latach 2008-2010 kierownik
projektu w Octagonet SA, w latach 2016-2018 kierownik Zespołu Sztucznej Inteligencji
w Braster SA.
Zainteresowania naukowe obejmują stosowanie algorytmów sztucznej inteligencji do
obróbki danych w biologii i medycynie, bioinformatykę, sztuczną inteligencję, rozwój
technik wykorzystywanych podczas projektowania i wytwarzania oprogramowania oraz
fuzję danych. W dorobku ma ponad 170 publikacji, w tym 2 patenty, organizację
konferencji i sesji specjalnych, ponad 150 recenzji artykułów do czasopism,
wystąpienia konferencyjne w tym wykłady zaproszone.
W działalności inżynierskiej implementował, projektował i zarządzał ponad 30
projektami informatycznymi, które charakteryzowały się koniecznością wydajnej
implementacji złożonych algorytmów dla takich organizacji jak Politechnika
Warszawska, Samsung, European Defence Agency, Aspartus sp z o.o., Instytut Nafty i
Gazu, Milton-Essex SA, Braster SA, mBank SA, Plum sp z o.o., Octagonet SA, Filbico
sp. z o.o., Make it right sp z o.o., Horizen sp z o.o., Shanghai Science and Technology
Talents Development Center.
Opracował i prowadzi 10 orygianlnych wykładów, jest promotorem ponad 50 prac
magisterskich i inżynierskich, wypromował 4 doktorów, Medal KEN, nagroda ,,Złota
kreda”, 6 Nagród Rektora PW, Nagroda naukowa Rektora Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego.

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Dołącz do naszej paczki!