Raporty bieżące

Data publikacji: 02.07.2019

10/2019 (ESPI) – Zmiany w Zarządzie

Zarząd Venture Inc SA z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), działając zgodnie z § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych […] informuje, iż w dniu 02.07.2019 r. Rada Nadzorcza Venture Inc SA powołała Pana Jakuba Sitarza na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys Pana Jakuba Sitarza.

Życiorys – Jakub Sitarz

Dołącz do naszej paczki!