Raporty bieżące

Data publikacji: 23.05.2017

10/2017 Przydział Akcji Oferowanych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Venture Inc S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 października 2017 r., został dokonany przydział Akcji Oferowanych w ramach Oferty.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2017 r.

W związku z przydziałem Akcji Oferowanych Spółka podaje do publicznej wiadomości poniższe informacje:

W dniu 6 października 2017 r. podjął uchwałę w przedmiocie przydziału Akcji Oferowanych. Zgodnie z treścią uchwały Zarząd Emitenta dokonał przydziału 15.000.000 akcji serii G Spółki Inwestorom Instytucjonalnym.

Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 15.000.000 Akcji Oferowanych zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, dlatego też przydzielono im wszystkie subskrybowane przez nich Akcje Oferowane.

W związku z faktem, że Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 15.000.000 akcji Spółki i przydzielono im łącznie 15.000.000 Akcji Oferowanych, przydział Akcji Oferowanych został dokonany bez redukcji zapisów.

ESPI

Dołącz do naszej paczki!