Raporty bieżące

Data publikacji: 29.06.2015

10/2015 (EBI) – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Venture Incubator S.A.

Zarząd spółki Venture Incubator S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2015 roku, opublikowanymi raportem nr 9/2015 z tego samego dnia, nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.
Ze składu Rady Nadzorczej zostały odwołane następujące osoby:

1. Maciej Lewandowski
2. Jan Sokołowski
3. Piotr Gajkowski
4. Radosław Ziętek

Na stanowiska Członków Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

1. Anna Sitarz
2. Urszula Jarzębowska
3. Dariusz Ciborski
4. Jakub Sitarz

Obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się w następujący sposób:

1. Mariusz Ciepły
2. Anna Sitarz
3. Urszula Jarzębowska
4. Dariusz Ciborski
5. Jakub Sitarz

Do niniejszego raportu dołączono życiorys jednego Członka Rady Nadzorczej. Sylwetki pozostałych nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej spółka opublikuje raportem bieżącym niezwłocznie po otrzymaniu stosownego oświadczenia w trybie i na zasadach zgodnych z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zobacz: życiorysy 

Dołącz do naszej paczki!