Raporty bieżące

Data publikacji: 25.01.2023

1/2023 (ESPI) – Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2023 roku

Działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie), Zarząd Unfold.vc ASI S.A (Emitent) informuje o terminach przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2023 roku:

1. Jednostkowy Raport Roczny za rok obrotowy – w dniu 5 kwietnia 2023 r.

2.Jednostkowe Raporty Kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– raport za I kwartał 2023 r. – w dniu 19 maja 2023 r.
– raport za III kwartał 2023 r. – w dniu 17 listopada 2023 r.

3.Jednostkowy Raport półroczny za I półrocze 2023 r. – w dniu 15 września 2023 r.

Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował odpowiednio raportów okresowych za II kwartał 2023 roku oraz raportów okresowych za IV kwartał 2022 roku.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Dołącz do naszej paczki!