Raporty bieżące

Data publikacji: 29.01.2021

1/2021 (ESPI) – Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2021 roku

Działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie), Zarząd Venture INC ASI S.A (Spółka) informuje o terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2021 roku:

1. Jednostkowy Raport Roczny za rok obrotowy – w dniu 26 lutego 2021 r.
2.Jednostkowe Raporty Kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– raport za I kwartał 2021 r. – w dniu 14 maja 2021 r.
– raport za III kwartał 2021 r. – w dniu 15 listopada 2021 r.
3.Jednostkowy Raport półroczny za I półrocze 2021 r. – w dniu 30 września 2021 r.
Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował odpowiednio raportów okresowych za II kwartał 2021 roku oraz raportów okresowych za IV kwartał 2020 roku.

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Dołącz do naszej paczki!