Raporty bieżące

Data publikacji: 22.01.2020

1/2020 (ESPI) – Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2020 roku

Działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie), Zarząd Venture Inc S.A (Spółka) informuje o terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2020 roku:

1. Jednostkowy Raport Roczny za rok obrotowy – w dniu 28 kwietnia 2020 r.

2.Jednostkowe Raporty Kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– raport za I kwartał 2020 r. – w dniu 15 maja 2020 r.

– raport za III kwartał 2020 r. – w dniu 16 listopada 2020 r.

3.Jednostkowy Raport półroczny za I półrocze 2020 r. – w dniu 28 września 2020 r.

Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował odpowiednio raportów okresowych za II kwartał 2020 roku oraz raportów okresowych za IV kwartał 2020 roku.

Dołącz do naszej paczki!