Raporty bieżące

Data publikacji: 08.05.2018

1/2018 Korekta raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r

Zarząd Venture Inc S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 7/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r., nastąpiła omyłka przy wskazaniu numeru raportu bieżącego, który winien mieć nr 1/2018. W związku z tym faktem Emitent dokonuje korekty numeracji raportu nr 7/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w ten sposób, że oznacza go numerem 1/2018.

 

Ponadto Zarząd Venture Inc S.A. informuje, że w zakresie treści raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. dokonał zmiany terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017 z dnia 30 kwietnia 2018 r. na dzień 29 kwietnia 2018 r. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

 

Poniżej skorygowana treść raportu:

 

Działając zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie), Zarząd Venture Inc S.A (Spółka) informuje o terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2018 roku:

 

1.Jednostkowy Raport Roczny za rok obrotowy 2017 – w dniu 29.04.2018 r.

2.Jednostkowe Raporty Kwartalne:

– raport za I kwartał 2018 r. w dniu 14.05.2018 r.

– raport za III kwartał 2018 r. w dniu 14.11.2018 r.

3.Jednostkowy Raport półroczny za I półrocze 2018 r. – 30.08.2018 r.

 

Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował odpowiednio raportów okresowych za II kwartał 2018 roku oraz raportów okresowych za IV kwartał 2017 roku.

ESPI

Dołącz do naszej paczki!