Raporty bieżące

Data publikacji: 23.05.2017

1/2017 Informacja Poufna

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Venture Inc S.A.(„Emitent”) informuje, że w dniu 21.02.2017 powziął informację o podpisaniu, i ziszczeniu się pierwszej części, Umowy Inwestycyjnej przez Spółkę Portfelową Friendly Score ltd. z siedzibą w Londynie(„Spółka”). Umowa została zawarta pomiędzy Spółką a grupą aniołów biznesu( z ang.”Business Angel”), którzy jednocześnie obejmą kluczowe funkcje w Spółce. Na mocy umowy, Spółka otrzyma dwie transze inwestycyjne, z których pierwsza według informacji przekazanych przez Spółkę miała miejsce wczoraj tj. 20.02.2017.

Emitent przed pierwszą transzą posiadał 21 000 akcji co stanowiło 16,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki, po dokonaniu się pierwszej transzy inwestycyjnej i podwyższenia kapitału posiada 21 000 akcji co przekłada sie 13,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Friendly Score ltd. to podmiot tworzący narzędzie do Big Data credit scoringu mające na celu wykorzystywanie danych z sieci społecznościowych do analizy zdolności kredytowej konsumentów.

ESPI

Dołącz do naszej paczki!