Raporty bieżące

Data publikacji: 03.06.2015

1/2015 (EPSI) – Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2015 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2015 roku na godzinę 11.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusze

Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej na 64 lok. 28/1

(budynek Sky Tower, 28 piętro).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz pełnomocnictwo.

Formularz do wykonywania prawa głosu

Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Pełnomocnictwo

Projekty uchwał

Dołącz do naszej paczki!