Raporty bieżące

Data publikacji: 29.01.2015

1/2015 (EBI) – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

Raport roczny za rok 2014 – 3 czerwca 2015 r.

Raporty kwartalne:
-raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. – 13 lutego 2015 r.
-raport kwartalny za I kwartał 2015 r. – 15 maja 2015 r.
-raport kwartalny za II kwartał 2015 r. – 14 sierpnia 2015 r.
-raport kwartalny za III kwartał 2015 r. – 13 listopada 2015 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Dołącz do naszej paczki!